Saturday, December 01, 2001

اینگار تو خون ایرانی ها ست که خود را مجبور به انجام خلا� و تخطی از قانون بدانند مثلاٌ یکبار سوار تاکسی شده بودم درخیابان ترا�یک بود راننده تاکسی بعدازر�تن به خط ویژه اتوبوس درحالی گاز می داد خطاب مسا�رانش گ�ت چکار کنیم دیگه ایرانی ایم ایرانی هم که صبر نداره ما هم مثل بقیه خلا� می کنیم اگر ما نریم تو این خط طول می کشه از این راه بندان دربیایم____.ما ایرانی ها همه خلا� می کنیم به 2 علت 1:به اندازه اپسیلون هم صبرنداریم حتی اگر کار مهمی هم نداشته باشیم نمی خواهیم صبرکنیم2:چون بقیه خلا� می کنند ما هم خلا� می کنیم و شرط خلا� نکردن خود را این قرار می دهیم که دیگران هم خلا� نکنند.در حالیکه اگر تک تک ما خلا� نکنیم دیگر کسی نمی ماند که خلا� بکندعلا�1

Friday, November 30, 2001

ازامروزگزیده وب لاگ های دیگران (البته مال روز قبلشان) با ذکر نام وب لاگشان در قسمت"گزیده وب لاگ ها"نوشته خواهد شد

Wednesday, November 28, 2001

بد نيست يک مروري بر اخبار ساعت 9 شبکه1 بکنيم:در ابتدا 5 دقيقه راجع به مقام معظم بعد 5 دقيقه راجع به دولت و مجلس بعد 5 دقيقه راجع به سپاه و بسيج5دقيقه بعدي به مسئله ا�غانستان(و تاکيد بر جنايتکار بودن آمريکا و ضرورت ر�تن آمريکا)5 دقيقه بعدي به �لسطين اختصاص دارد(که مثلاٌ خا لد محمد 5 دقيقه پيش دستگير شد يا 2جوان �لسطيني به نام هاي...و...زخمي شدند يا �لاني در ساعت و دقيقه و ثانيه �لان در اقدامي شهادت طلبانه 7 اسرائيلي را از جمله 2 زن و1 بچه را در يک کا�ه به درک واصل کرد.بعيد نيست در آينده بگويد بينندگان عزيز تا 5 دقيقه ديگرعلي الهاني10ن�ر اسرائيلي را به جهنم خواهد �رستاد)بعد ت�سير خبر که راجع به هر چه که باشد در نهايت آمريکا به عنوان امپريالسم جهاني به جنايتکاري محکوم مي شود.در انتها يک پيشبيني هواي180 درجه برعکس و اخبار بعد از نيمساعت شر و ور گويي تمام ميشود.دراين2سال صدا وسيما آنقدر راجع به �لسطين چرت و پرت گ�ت که الان تمام مردم ايران از�لسطيني ها متن�رشده اند

بد نيست يک مروري بر اخبD

يه آمار جالب راجع به مردمان جهان ارائه مي کنم:اگر جميعت جهان را 1000 ن�ر در نظر بگريم آنگاه
---------------------------------------
ــ584ـن�ر آسيايي اندـ
ــ124ن�ر آ�ريقايي اند
ــ92ن�راروپايي اند
ــ84ن�ر آمريکاي لاتيني اند
ــ55ن�ر در کشورهاي شوروي سابق
ــ52ن�ر در آمريکاي شمالي
ــ6ن�ر اقيانوسيه
--------------------------------------
ــ165ن�ر چيني صحبت مي کنند
ــ86ن�ر انگليسي صحبت مي کنند
ــ83ن�ر هندي و اردويي صحبت مي کنند
ــ64ن�ر اسپانيايي صحبت مي کنند
ــ58ن�رروسي صحبت مي کنند
ــ37ن�رعربي صحبت مي کنند
--------------------------------------
ــ329ن�ر مسيحي اندــ178ن�رمسلمان اندــ167ن�ر �قط خدا را قبول دارندــ60ن�ر بودايي اندــ45ن�ر خدا را هم قبول ندارندــ32ن�ر هندواندـ3ن�ريهودي اندــ86ن�ر ساير مذاهب
======================================
ــ7ن�رمعلم اندــ5ن�رسربازندــ1ن�ردکترند
امسال 28 ن�ر بدنيا مي آيند و10 ن�رمي ميرند 3 ن�ر به علت کمبود مواد غذايي 1 ن�ر از سرطان 2 ن�ر حين بدنيا آمدن مي ميرند
-------------------
written by JC Toland
علا�1

در ضمن در راستای درخواست های مکرر شما عزیزان از امروز سید یوس� در ص�حه خودش رسما شروع به کار کرد .ص�حه چکها هم از امروز آماده شداگه جک توپ دارید برامون ب�رستید

امروز برای اینکه نشون بدم ما همه کاره ایم و در هر ضمینه ای صاحب نظر (جون من آدم به این پر رویی دیده بودین!!!!!)یه تریپ اظهار نظر درمورد مشکلات اجتماعی جوانان براتون می یام :اگه پر رو نیستید و حوصله علا�ی تو خیابون و یا احیانا سر و کله زدن با برادران و خواهران بسیجی و مخلص امر به معرو� و نهی از منکر (امثال همین سید یوس� خودمون که بمیرم براشون آنچنان مخلصانه کار میکنن - همین دیروز تو میدون ونک چند تا شونو دیدیم که برای اینکه به یه دختری تذکر بدن با اخلاص هر چه تمام مشغول لاس زدن با طر� بودن-)رو ندارید توجه شما رو به یک راه ورژن جدید البته تا آنجاییکه من میدونم مختص به ایران به منظور پیدا کردن دوست دختر و یا دوست پسر باب میلتان جلب میکنم .وسایل مورد نیاز :1- وقت لازم به میزان کا�ی2- چند ساعت ناقابل اشتراک برای دسترسی به اینترنت این شاهراه عظیم اطلاعاتی (که �علا تو ایران خیلیها میگن تهاجم �رهنگی غرب ) طریقه عمل :بعد از وصل شدن به اینترنت وارد یکی از سایتهای اختصاصی چت مورد علاقه ایرانیان شده و یک ن�ر رو که از اسمش خوشتون اومده به صورت رندوم (تصاد�ی) انتخاب کنید و حالا به قول بچه های تهران شروع کنید به مخ زدن تا به هد�تون برسید (�راموش نکنید که نابرده رنج گنج میسر نمیشود!!)3-بعد از مدتی اگه وارد باشید هر چیزی رو که لازم داشته باشید مثل شماره تل�ن و آدرس و غیره را بدست مییارید پس عجله نکنید و ابتدا از اسم و سن و ازاین جور چیزا سوال کنید �قط صبر داشته باشید4-یه توصیه دیگه اینکه موقع ناز کردن دخترها همین اول کاره چون جدیدا بعد ر�اقت نوبت پسرا میشه که ناز کنن5-البته بعضیها تو این کار حر�ه ای هستند و یه سری �وت و �نهایی هم دارند من خودم اینکاره نیستم ولی چند تا از ر�یقام اینکارن اگه سوالی دراین مورد داشتید به من(علا�2)میل بزنید شاید بتونم کمکتون کنم.علا�2

Monday, November 26, 2001

عبارت ه�ته : شبخیز لاریجانی لس آنجلسی

Sunday, November 25, 2001

خبر کیهان: 60 صهیونیست در امریکا دستگیر شدند (بر طبق گزارش یک منبع موثق این حرکت توسط بسیجیان مخلص و سلحشور پلیس �درال آمریکا انجام گر�ت)علا�2

حالا خبرهایی از نوع کیهان .البته تا آنجایی که توانستم خودم رو کنترل کنم شرحی بر آنها ننوشتم -50% برگزیدگان المپیادهای علمی بسیجی هستند(ه�ته بسیج بر همگان مبارکباد!!!التماس دعا)ـ سید یوس� بسیجی گمنام

ایران مانیا درقسمت اسپورت نظرخواهی جالبی راجع به وقایع اخیر �وتیال ایران(مثل علل ناکامی تیم ایران درصعود به جام جهانی وباقی ماندن یا نماندن شیرو و...)دارد.نتایج نظرخواهی را مشاهده کنید.علا�1ـ