Saturday, February 16, 2002

ـنکنه آمريکا همه ي ما را سر کار بذاره و به ايران حمله نکنه!!!خيلي ها به همين دلخوش کرده اند و اميدوارند به زودي راحت مي شوند(از دست بعضي ها)البته چند عقيده در بين مردم وجود داره:يه عده مي گن آمريکا بياد و ايران رو صا� کنه تا از دست شپشوها راحت بشند زياد هم مهم نيست چقدر آدم بکشه(از جمله علا�2 )والبته يه عده ديگه بعدش دوست دارن بعضي هاشون رو محاکمه کنن وبقيه رو ببخشند يه عده ديگه مي خوان تک تک آشغال ها شناسايي بشند تا پدرشان رو درآرند و يه عده هم مي خواهنند ريشوها رو جمع کنند بذارن تو باغ وحش و.......)يه عده ديگه مي گن آمريکا با �لج کردن اقتصاد و توان نظامي ايران و يا با پشتيباني از مردم به هر طريق با کمترين خونريزي قضيه رو �يصله بدن .يه عده مي گن سه سوت بريزن پايتخت را بگيرن کار رو تمام کنن.يه عده هم مي گن آمريکا نبايد به ايران حمله کنه.يه بي خيالند و براشون مهم نيست چي مي شه و.......... و در مورد بعد آن يه عده از جمله علا�2 معتقدن بعدش بايد سر تمام گوس�ندها را بريد(عجب ...ـيه علا�2)والبته يه عده ديگه بعدش دوست دارن بعضي هاشون رو محاکمه کنن وبقيه رو ببخشند يه عده ديگه مي خوان تک تک آشغال ها شناسايي بشند تا پدرشان رو درآرند و يه عده هم مي خواهنند ريشوها رو جمع کنند بذارن تو باغ وحش و............(و اما راجع به شپشوها در کتاب نيزنگستان صادق هدايت خوندم يکي از اعت�ادات مردم در گذشته(و در ميان ابلهان در حال حاضر)اين است که: " هر که شپش ندارد مسلمان نيست" ـ علا�1

ـنکنه آمريکا همه ي ما را سر کار بذاره و به ايران حمله نکنه!!!خيلي ها به همين دلخوش کرده اند و اميدوارند به زودي راحت مي شوند(از دست بعضي ها)البته چند عقيده در بين مردم وجود داره:يه عده مي گن آمريکا بياد و ايران رو صا� کنه تا از دست شپشوها راحت بشند زياد هم مهم نيست چقدر آدم بکشه(از جمله علا�2 )والبته يه عده ديگه بعدش دوست دارن بعضي هاشون رو محاکمه کنن وبقيه رو ببخشند يه عده ديگه مي خوان تک تک آشغال ها شناسايي بشند تا پدرشان رو درآرند و يه عده هم مي خواهنند ريشوها رو جمع کنند بذارن تو باغ وحش و.......)يه عده ديگه مي گن آمريکا با �لج کردن اقتصاد و توان نظامي ايران و يا با پشتيباني از مردم به هر طريق با کمترين خونريزي قضيه رو �يصله بدن .يه عده مي گن سه سوت بريزن پايتخت را بگيرن کار رو تمام کنن.يه عده هم مي گن آمريکا نبايد به ايران حمله کنه.يه بي خيالند و براشون مهم نيست چي مي شه و.......... و در مورد بعد آن يه عده از جمله علا�2 معتقدن بعدش بايد سر تمام گوس�ندها را بريد(عجب ...ـيه علا�2)والبته يه عده ديگه بعدش دوست دارن بعضي هاشون رو محاکمه کنن وبقيه رو ببخشند يه عده ديگه مي خوان تک تک آشغال ها شناسايي بشند تا پدرشان رو درآرند و يه عده هم مي خواهنند ريشوها رو جمع کنند بذارن تو باغ وحش و............(و اما راجع به شپشوها در کتاب نيزنگستان صادق هدايت خوندم يکي از اعت�ادات مردم در گذشته(و در ميان ابلهان در حال حاضر)اين است که: " هر که شپش ندارد مسلمان نيست" ـ علا�1

می بینم که آقا امیر(علا�2)دوباره قات زده خر� عشق و عاشقی می زنه آخه یکی نیست بهش بگه آقا جان چرا تو موضوع من می پری؟آقا جان عشق و عاشقی موضوع و کار منه آخه تو رو چه به عاشقی بابا جان ما که یه عمر عاشقیم باید از عاشقی و عشق حر� بزنیم نه شما که تازه تو ک�شیی!!!و البته باید یه خورده در مورد کارهایی که علا�2 کرده که بزرگتر از سنش بوده باید توضیح بدم !مثلاً ایشان در همین اواخر چند کتا ب از سری هری پاتر خوانده اند که جز کتاب هایی است که بالای 70 سال آن ها را �قط درک می کنند و آن وقت همیشه ما رو کوچیک میدیدن که احتمالاً به روحیه ی اقتدارطلبی ایشان بر می گرده ایشان اول پیر شده بعد می خوان جوان بشوند ـ علا�1

Wednesday, February 13, 2002

Ù€

ـ امروز انگار هر کی تو خیابون می دیدی عاشق بود یا بهتر بگم ادای عاشقی در می آورد خداوند همه عشاق را به عشقشان برساند. خلاصه این ه�ته تریپ لاو بود و عاشق بازی کلی کلاس داشت و من هم در انتهای بی کلاسی . راستش بعضی مواقع دلم سخت می گیره نمی دونم چرا از همه چیز خسته میشم از بچگی یادم می یاد که من خیلی زود بزرگ شدم راستش من هیچ وقت مثل بقیه بچه های هم سن و سالم �کر نکردم هیچ وقت با اونها دم در مدرسه دخترونه به دختر بازی نر�تم هیچ وقت قایمکی از پدر و مادرم به پارتی نر�تم هیچ وقت مثل اونها تو خیابون دست دوست دخترم رو نگر�تم تا کمیته بم گیر بده و بر عکس همش کار هایی رو کردم که خیلی بزرگتر از سنم بود کتابهایی رو خوندم که بقیه همسن هام نمی خوندن به بحث هایی علاقه نشون می دادم که هیچ کدوم از همسن هام تو اونها شرکت نمی کردم و جالب اینکه هیچ کدوم از این کارها هم به اجبار پدر یا مادرم نبود راستش رو بخواهید من شاید روشن�کر ترین پدر و مادری رو که می تونید �کرش رو بکنید دارم ولی تمام این کارهام ، نی دونم شاید به اون روحیه اقتدار طلبی من برگرده چون راستش اون موقع من �کر می کردم خیلی بیشتر از هم سن و سالهام می �همم و همشون رو بچه میدیدم ولی راستش رو بخواین امروز در خودم نسبت به بقیه ضع� احساس می کنم آرزو می کنم که ای کاش من هم جوانی میکردم و کاش من هم اون موقع برای پیدا کردن یه دوست دختر توپ ساعت ها تو خیابون راه می ر�تم . می دونم هیچ کدومتون نمی �همین چی می گم ولی خداییش این د�عه دیگه شر و ور نمی گم و در حالی که تو زندگی هیچ کمبودی ندارم ولی خیلی احساس تنهایی می کنم. راستش پدر و مادرم بهترین دوستام بودن و هستن ولی الان احساس می کنم که به یه موجود دیگه که هیچ وقت نشناختمش نیاز دارم به یه چیزی که روحم به خاطر کمبودش داره اذیتم میکنه می دونم هر کی داره این حر�ام رو می خونه داره بم می خنده بش حق می دم چون براش عجیبه که یه جوون 21 ساله حر�ایی رو بزنه که باید تو 16 سالگی می زد ولی من برا کسی درد دل نمی کنم دارم درد های عجیب خودم رو بازم و باز هم برای هزارمین د�عه برا خودم و خدای خودم میگم . راستش �کرش رو که می کنم تنها چهار تا چیزه که دارم تنهاییم رو با هاشون تحمل می کنم یکی کتابامه، یکی گیتارمه ،یکی وبلاگمه و یکی هم نوارهای پینکم. امیدوارم مسخرم نکنید ولی به تخمم بکنید چه �رقی برا من می کنه اصلا به شما چه می خوام شر و ور بگم راستی یادم ر�ت برگشتن آقای قاسمی رو تبریک می گم
علا� 2

خواهش می کنم به جنگ سیاسی زیر توجه کنید : ـ
آلکسی لالاس (رییس جمهور یک کشور پیشر�ته مردم سالار(البته از نوع بدون پسوندش)) : ما در راستای بر قراری امنیت مردم کشورمان و همچنین بسیاری از مردم بی گناه دنیا در مبارزه جدی با تروریسم کور ایدیولوژیکی که امروز به گونه یک آ�ت به زندگی انسان امروز آسیب می رساند بسیار قاطع هستیم و به کشور های حامی این ت�کر شیطانی اخطار می کنیم که ما در راه این مبارزه از تمامی امکانات خود برای ریشه کنی این مرض ، که خود نیز تا به امروز نا آگاهانه از عواقب آن ، به رشد آن کمک می کردیم ، است�اده خواهیم کرد و به کشور های ..... و ..... و .....که امروز به قطبهای حمایت از این ت�کر مخرب تبدیل شده میگوییم که از امروز دیگر نخواهیم گذاشت که مانند گذشته به اعمال خراب کارانه خود در جهان ادامه دهند و از آنجا که اقلیتی محدود در این کشور ها با قبض حاکمیت حتی منا�ع ملی مردم خود را نیز در جهان پایمال می کنند و بنابر این ما برای مردم و رژیمهای این کشور ها ت�اوتی آشکار قائل خواهیم شد .ـ
(سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ...... : ما شدیدا به سخنان لالاس اعتراض داریم و در همین راستا اعلام می کنیم ما باز هم به کارهای قبلیمون ادامه می دیم
یک مقام کشور ..... : این مردک یک دیوانه زنجیری است که قات زده
همه کاره و هیچ کاره کشور ...... : اگر دروغ استخوان داشت لالاس تا حالا خ�ه شده بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ـ
رئیس صدا و سیمای کشور ........: در راستای اینکه ما هم لج لالاس رو در بیاریم روزی 10000 بار "مرگ بر کشور لالاس " رو تکرار می کنیم تا دهنشو صا� کنیم
یک مسئول مثلا با کلاس کشور .......: (با لهجه اوا خواهری)تو اصلا خودت حق مردم کشورت رو خوردی بی شعور ما همه خوبیم و مردم هم دوستمون دارن
یک مقام اقتصادی بی عنوان کشور ...... : مرتیکه می دم �ردا مجتبی قاچ قاچت کنه مادرت رو به عزات مینشونم می دم زن و بچت رو بگان یه کارت می کنم خودت و مردم کشورت گدا شین!!!!!!!!!!!!!!!!ـ
یک مقام نظامی کشور .......:ما لهت می کنیم میدیدم بچه ها با موشک صا�ت کنن زبونت رو از گلوت بیرون می کشیم دست و پات رو می شکنیم شخمت می زنیم "مرگ بر لالاس" "وای اگر ......."ـ
یک مقام اطلاعاتی - مطبوعاتی کشور ........:ما �همیدیم اصلا این لالاس هم جنس بازه و زنش هم به یهودی ها حال میده و اصلا این لالاس پدر نداره و حروم زاده است
نتیجه گیری:
ـ1 ـ سیاست علمی است که بعضی از سیاست مدارها بویی از آن نبرده اند
ـ2 ـ بعضی ها از ترس ریدن به خودشون!!!!!!!!!!!!! ـ
علا� 2