Saturday, December 15, 2001

جواب به آقای پسر گل :آقا ببخشید ما چاکر شما هم هستیم اشتباه کردیم ولی خدا وکیلی ریدی به هیکل ما باشه داداش گردن ما از مو باریکتر .ولی خداییش منظور من اونی نبوده که تو �همیدی حالا یا من خوب منظورمو بیان نکردم یا تو نگر�تی میخوام چی بگم؟؟؟بابا من کی گ�تم کی حر� بزنه کی حر� نزنه!!!!؟؟؟؟بابا حر� من اینه اگه اشتباه میکنم بم بگو من میگم چرا با هر کی از ایران ر�ته حر� میزنم میگه ناراضیه که ر�ته اگه اینطوریه چرا اونهایی که میتونن برنمیگردن در غیر اینصورت چرا این حر�ا رومیزنن!!!!؟؟؟خلاصه تو که اونوری ممنون میشم حقیقتو به من بگی آخه میدونی من هیچوقت(خوشبختانه یا بدبختانه)از ایران بیرون نر�تم ولی بدم نمییاد برا ادامه تحصیل بیام اونجا ولی خانوادم وقتی حر�های اونهایی رو که ر�تن میشنون سعی میکنن من رو پشیمون کنند خلاصه هر چی گ�تم حر�ای دلم بود اگه ناراحتت کرد مب بخشید �قط دوست دارم شما هم که اونجا هستید ما رو درک کنید در هر صورت ممنونم از اینکه وبلاگم رو میخونی واز انتقادت هم ممنون خوشحال میشم اگه بیشتر با هم در تماس باشیم ـ علا� 2

Wednesday, December 12, 2001

بابا جون من هر کی یه اینترنت توپ تو تهران سراغ داره به من میل بزنه بگه دهنم سرویس شد با این سرعت آشغال و از همه بدتر این قطع شدنا ...ـ علا� 2

یه چیز جالب متوجه شدم اینکه خیلی از وبلاگ نویسهایی که تو ایران مینویسند دانشجو هستند (واین هم هیچ ربطی به سواد و این حر�ا نداره چون من خیلی بچه دبیرستانیهایی رو میشناسم که به اصطلاح خوره اینترنت هستن ولی علاقه ای به وبلاگ نویسی نشون ندادند حالا چرا نمیدونم شاید حر�شونو طور دیگه ای میزنن و به نظرشون وبلاگ چیز چرتیه!!!!)جالب اینه که خیلی از اونها هم عمران میخونن!!!!دم همه عمرانیها گرم(چون من هم عمران میخونم )البته قابل توجه آقای دندانپزشک اینکه ما هم یه نیمچه دندانپزشک داریم(البته از نوع دانشجوش)آره علا�1(امین)رو میگم(حال کردین کلاسو هم دکتر داریم هم مهندس مشکلی بود در خدمتیم) البته امیدوارم امین در آینده مثل شما نشه چون در اون صورت من یکی که نمیگذارم زن وبچم برن پیشش !!!!!!آخه جون من تو حواست پیش دندونای مریضاته یا......ـ علا� 2

Monday, December 10, 2001

عبارت ه�ته: وبلاگ من مملکت من ـ علا� 2

واما م�هوم کلمه دانشجو:ـ
ازنظرآقایان صاحب مملکت: معاند وبرانداز نظام . مزدور دشمن.مجرم
از نظر عامه مردم:جویندگان علم .�یلسو� (به خصوص اگه بچه خودشون باشه)ـ درس خون(همون خرخون)ـ
از نظربچه های تریپ خلا�:لوس ـ بچه ننه ـ غیر قابل اعتماد ـ
از نظر بچه های پشت کنکور: نماد مو�قیت ـ موقعیت دست نیا�تنی
ازنظرمن(به عنوان یک دانشجو):در یک کلمه گشاد ـ علا� ـ آنچه هیچ کس جز خودش ماهیت وخواسته اش را درک نمیکند ـ هر روزگشادتر از دیروز(دین دین)ـ
علا� 2

واما این ندا خانوم گل نمیدونم چرا اینقدر از جار وجنجال خوشش می یاد (مثل خبر ورزشی )ولی میدونین از وبلاگ این یکی هم خوشم می یاد میدونین چرا (علت من با بقیه �رق داره!!!؟؟؟)من کلا یه آدم کمرویی هستم (البته همه وبلاگ نویسها اینطورین اگه نبودن که میر�تن مثل آدم حر�شونو می زدن نه اینکه.....)برا همین با بقیه درست ارتباط برقرار نمی کنم چه برسه که طر� دخترم باشه (یه اعترا� شرم آور من تا حالا دوست دختر نداشتم!!!!)اصلا من تا حالا �کر می کردم این دخترا یه موجودات دیگن که یه جور دیگه باید باشون برخورد کرد من هم راهشو بلد نیستم ولی از نوشته های این ندا خانوم متشکرم که به من نشون داد نه بابا اینا هم از خودمونن حالا �کر می کنم راحتتر بتونم با یه دختر ارتباط برقرار کنم. ممنون نداخانوم وهمچنین ممنونم ازخورشیدخانوم(البته اینم بگم این طرز �کر قرون وسطایی مربوطه به نوع حکومتمونه)در ضمن ندا اگه این قضیه نامزد واین حر�ا برا اینه که علا�ایی مثل من مزاحمت نشن جدا اند سیا کاری هستی ـ علا� 2

این وبلاگ آقای قاسمی از اولین وبلاگهایی بود که من هر روز میخوندم الحق والانصا� با حال مینوشت یعنی میدونی یه جورایی نوشته هاش با بقیه �رق می کرد خلاصه یکی از دلایلی که من خر شدم و شروع به وبلاگ نویسی کردم همین نوشته های آقای قاسمی بود خلاصه یه جورایی حر�اشو می �همم البته انگار یه مدتیه نوشته های امثال من روش اثر گذاشته و اونم قات زده شروع کرده به چرت و پرت گویی اما اشکال نداره ما چرت وپرتاتم میخونیم وحال میکنیم مخلص آق قاسمی(چرت و پرتاتم عشق است) ـ علا� 2

يه روز جعبه سياه حسين �هميده را پيدا مي کنند .آخرين پيغامش اين بوده:حاجي هل نده ء حاجي هل نده ــ علا�1

يه روز يه سيجي که اسمش حسين بوده نارنجک به خودش مي بنده ميره زير تانک خودي ء بعد لقبش مي شه(حسين ن�هميده).ـ علا�1

اما در راستای توجه و علاقه این ملت وبلاگ نویس به این موضوع عضو شری� به خصوص ندا خانوم و آقای قاسمی(البته از برای علاقه ندا خانوم به این موضوع دلایل کثیری است ولی علت علاقه آقای قاسمی رو که ما ن�همیدیم !!!!) توجه این ملت آگاه وچیز �هم و به عظمت یک عضو شری� جلب میکنم که نه تو کتابهای پدر ندا خانوم میتونید نگاش کنید و نه وص�شو در نوشته های آقای قاسمی (شنیدن کی بود مانند دیدن!!) البته نکته جالب اینجاست که همه ما نه تنها این عضو شری� و از نزدیک زیارت کردیم بلکه لمسشم کردیم اونم با کجامون !!!!!؟؟؟؟؟ اگه کنجکاو شدین و میخواین یه بار دیگه زیارتش کنید یه نگاهی به ما تحت ملت ایران بندازید حتما ک�تون خواهد برید .خلاصه این عضو شری� وعجیب(که در اینکه متعلق به کیست سالهاست که مشغول بحثیم و آخر هم به نتیجه ای نرسیدیم!!!)تا دسته ر�ته اونجا نه در مییاد و نه کوچیک میشه بدبختیش اینه که حالشم یه طر�ه است یعنی �قط کننده حال کند و دهنده(همان ملت بدبخت)�قط آه وناله.....ـ علا� 2

ـيکي از دوستان من راجع به مدرسه شان حر�هايي داشت که قسمت اول آن را مي نويسم"بعضي مدارس ايران به جاي اينکه هر سال بهتر شوند ءهي بدتر مي شوند .از جمله دبيرستان ما که مثلاًاسمش تيزهوشان بود .هر سال که مي گذشت کادرديبران آن ضعي�ترمي شد ءعلتش هم ندان حقوق کا�ي و گر�تاري هايمتعددو جو خيلي راست حاکم برمدرسه بوده وهستايندرحالي که مدرسه مان يعني دولتي است ء درضمن يک بودجه جدا ازآموزش وپرورش از نهاد رياست جمهوري دريا�ت مي کند و تازه ازدانش آموزان هم شهريه نسبتاً زيادي دريا�ت مي کند آخرش هم به معلم ها پول نمي دهند(پس اين اين پول ها را چکار مي کنند؟؟!!!!!!).درعوض تا دلتان بخواهد هر سال به معلمان ريشوي کثي� بي سواد و بي تجربه (خيلي ها که انگاراولين سال دبيريشان را درمدرسه ما تجربه مي کردند)اضا�ه مي شوند (بطوريکه ما درتيزهوشان درس مي خوانديم ولي معلمان ما درخنگ هوشان تحصيل کرده بودند).دراين اواخر شاهد استخدام �ارغ التحصيلان بسيجي مدرسه(که در کنکور هيچي نشده بودن)درپست هاي زائد (مثل 3ء4 تا معاون مسئول کتابخانه و مسئول سمعي بصري و کامپيوترو توالت و...)بوديم.بقيه اش هم بعداً مي گم..." علا�1

Sunday, December 09, 2001

بابا امروز بالاخره تصمیم گر�تم دو کلمه حر� حساب بزنم .اول روی صحبتم با اوناست که ر�تن اونور آب و از این سگ دونی در ر�تن ببین جون ننتون دیگه برا مااز دلتنگیو از اینجور گل واژه ها(تریپ عشق وطن داریوشی) حر� نرنید حالمون به هم میخوره آخه دهنتون سرویس اونجا صبح تا شب حال میکنید اون وقت به ما که می رسید آه و نالتون شروع میشه که اینجا �لان است و بهمان ببین اصلا من به یه نتیجه ای رسیدم شما یی که ر�تین اونور دو دسته اید1یا اینجا هم مایه دار بودید یا یه کاری بلد بودید که اونجا گر�ته که در این صورت اونجا حال میکنید و نوش جان .ما که بخیل نیستیم ولی خدا وکیلی این ج�نگیاتو دیگه ن�رمایید من یکی که تو کتم نمیره2اوناییکه اینجا علا� بودن ر�تن اونور �کر کردن اونور یه چیزی میشن خوب نشدن آخه خر تو خر که دیگه نیست حساب کتاب داره آخه آدم حسابی تو اینجا که خر تو خره هیچی نشدی اون وقت �کر کردی .....حالا جالب اینه همین انسانهای شری� گشاد هم اونجا بیشتر حال میکنن . خلاصه اگه این حر�ا برا دلداری ماست لط�ا دیگه همدردی ن�رمایید و به جاش تشری� ببرید دیسکو یه لیوانم به سلامتی ما نوش جان کنید بهتره خلاصه آخر کلوم اینکه اونجای آدم دروغگو ـ علا� 2