Saturday, December 22, 2001

امروز خوندم حسین درخشان نوشته بود ممکنه بلاگر رو تو ایران ببندن جدا من نمی دونم اینا انگار مشکلات روانی دارن همین جور باید به یه جایی ور برن و برینن ولی جالب اینه که انگار این حر�ای ملت وبلاگ نویس رو میخونن وانگار خیلی هم بشون �شار آورده پس دم خودمون گرم ما هم یه کاری کردیم که آقایون خوششون نیومد برا همین تا نبستینش ادامه میدیم اگر هم بستین به تخم چپم می ریم دنبال یه کار دیگه که به شما �شار وارد کند. این هم نا�رمانی مدنی از نوع خودمان ـ علا� 2

ـ مد شده که بلاگرها بجاي ا ينکه از خودشان مطلب بنويسند مطالب ديگران را نقل و نقد مي کنند و جالبه که اصل مطالب چيزي جز اراجي� نيست واي به حال نقد ها شان يه چيزي که تازگي مد شده لاگيدن راجع به دوست پسر و دوست دختر و عشقبازي و...مينويسند (البته ما هم دستکمي از بقيه نداريم). کلاً مي توان گ�ت 90% وبلاگ ها �قط شر و ور مي نويسند يعني همان کاري که ما مي کنيم ولي يک �رق بزگ بين وبلاگ ما و آن 90% وجود داردوآن اين است که اسم وبلاگ ما مشخص کننده نوع نوسته هاي آن است(البته ممکن است بعضي مطالبمان جالب باشد ولي باز هم شر و وراست زيرا معمولاً هيچ پيام مهمي ندارد)ولي اسم بقيه وبلاگ ها ربطي به نوشته ها يشان نداردمثلاً عناويني مانند ا�کار پراکنده يک زن منسجم(که ازاسمش بعدازخواندن وبلاگش مي شود اين جور برداشت کرد که صاحبش بطور پراکنده اراجي� مي نويسند[يا ابتدا اراجي� بصورت پراکنده به ذهنش مي رسد و بعد مي نويسد]وکلمه ي منسجم نشان دهنده اين است که که ايشان درنوشتن اراجي� کاملاً منسجم مي باشند و کلمه ي زن يعني اراجي� از نوع زنانه است و کلمه ي يک يعني اين اراجي� توسط يکن�ر نوشته مي شود[البته احتمالاً اکبرآقا هم در اراجي� گويي کمکشان مي کند]و...)و يا يک وجب خاک اينترنت(که يعني بلاگرش بطور وجبي چرت و پرت مي نويسد و البته دراينترنت)يا دندانپزشک(که من هيچ ربطي بين نوشته هايش و دندان يا پزشکي و يا دندانپزشکي پيدا نکردم)و...ـ علا�1

Thursday, December 20, 2001

ــــــ بعد از مدتي نسبتاً طولاني بالاخره من برگشتم سر وبلاگ نويسي تا باز هم شر و ور بنويسم .ولي دست علا�2درد نکنه که توي اين ه�ته حسابي لاگيده(و بابا خودمونيم عجب شر و ور هايي نوشته[البته يکي از علت هايي که قاط زده واين مطالب را نوشته اينه که از مطالبي که بعضي وبلاگ نويسان خانم به تازگي لاگيده اند شاخ در آورده که اين ها چيه دارن مي نويسند [و باز هم البته خنده ام مي گيره وقتي که ياد اين حر� آقاي درخشان مي ا�تم که گ�تند" شايد وبلاگ نويسي تنها و اولين جايي باشد که زن ايراني بدون سانسورخود را معر�ي کند"وديديم چگونه بعضي ها خود را بدون سانسورمعر�ي کردندءخوب شايد واقعاً همينطوري اند و به خودشان هم ا�تخارمي کنند]خلاصه يک خورده به علا�2 توصيه کردم آرامش خودش را ح�ظ کنه وازاين اراجي� ننويسد]) دراين مدت يک ه�ته که مسا�رت بودم تعداد وبلاگ ها خيلي زياد شده وقتي مي خواستم برم60وبلاگ موجود بود ولي حالا 107 تا وبلاگ وجود دارند اصلاً باورم نميشه 47 وبلاگ در عرض 1ه�ته اضا�ه شوند ـ علا�1

Wednesday, December 19, 2001

چند وقت پیش یکی از ر�یقام حر� جالبی میزد می گ�ت همه جای دنیا آدم پلیس که می بینه احساس امنیت و آرامش می کنه ولی جالبه تو ایران آدم پلیس (منظورم همون برادران نیروهای انتظامی و بسیجو تو همین مایه ها است)که می بینه یه جورایی احساس عدم امنیت می کنه و منتظره که یه جورایی بش گیر بدن و خلاصه سعی میکنه هر چه سریعتر از شعاع دید این مامورین ح�ظ امنیت!!!!! دوربشه در راستای همین موضوع داشتم �کر می کردم آخه مگه ما چکار کردیم که خودمونو جلو جلو مجرم می دونیم . دیدم بابا ما اصلا اند مجرم و خلا�کاریم و گ�تم خوبه به جرمهام اعترا� کنم یه خورده سبک شم
ـ اولا ما جوانیم وچون جوان �طرتا گناه کارواوباش است (البته �قظ در کشور ما)پس نتیجتا ما هم گناهکار و مجرم هستیم(جرم اجتماعی) ـ
ـ دوما بدبختانه ما دانشجو هستیم ومزدوربیگانه و ایادی دشمن بزرگ و طبیعتا در �کر خیانت به مملکت و براندازی نظام مقدس و اصلا به دنبال یادگیری علم شیطان ر�ته ایم(این عین حر� یه آخوندس که مثلا استاد ما بود ولی خدا وکیلی سوادم از همه دنیا کمتر باشه از این یکی بیشتر بود که میگ�ت �قط �قه علم خداییه وبقیه علوم شیطانی هستند!!!!!!!)پس بار هم مجرم هستیم واین یکی جرممون سنگینتر هم هست (جرم سیاسی)ـ
ـ سوما جدیدا تحت تاثیر عوامل بیگانه غرب قرار گر�ته و می خواهیم خلا� شرع انجام دهیم و با جنس مخال� خودمان دوست شویم پس طبیعتا مستحق تنبیه هستیم (جرم اجتماعی)ـ
ـ چهارما جدیدا پر رو شدیم وا�کار شیطانی(همان حقایق) خود را برای دیگران نیز می نویسیم تا بخوانند وگمراه شوند پس به دلیل تشویش اذهان عمومی باید محاکمه شویم (جرم مطبوعاتی)ـ
ـ پنجما چون سعی میکنیم مثل آدم لباس بپوشیم پس تحت تاثیر تهاجم �رهنگی غرب قرار گر�ته و به تبلیغ آن مشغولیم پس مجرم هستیم(جرم اجتماعی )ـ
ـ ششما چون اصولا علاقه داریم هرچه خواستیم بخوانیم وببینیم وبپوشیم وخودمان برای خودمان تصمیم بگیریم و از عقل خود است�اده کنیم و قبول نکنیم یک عده دیگر برای ما تصمیم بگیرند پس باز هم مجرم هستیم
دیدم اگه بخوام همه جرمهام رو بگم تا صبح طول میکشه ومن همین الان هم دچار عذاب وجدان شدم و�ردا می خوام برم خودم رو معر�ی کنم !!!!!!ـ علا� 2